FDE Fondens behandling af personoplysninger afgivet via internettet

Registrering på www.fdefonden.dk
FDE Fonden registrerer de oplysninger, du selv afgiver og til dette anvendes i et vist omfang ”cookies”.

Cookies er en lille tekstfil. Anvendelse af ”cookies” gør det muligt, at informationer fra den computer, der besøger hjemmesiden, bliver gemt og opbevares til næste gang, hjemmesiden besøges af samme computer. Som bruger kan du selv vælge, om browseren skal acceptere cookies eller ej. Det er også muligt at slette de cookies, som ligger på din computer.

Datasikkerhed på www.fdefonden.dk
Som anbefalet af Datatilsynet er de persondataoplysninger, der afgives på www.fdefonden.dk, beskyttet med en stærk kryptering (128 bit SSL) under transmissionen fra brugerens computer til FDE Fonden. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne således, at oplysningerne ikke bliver læsbare for uvedkommende.

Hvis du sender oplysninger på e-mail til FDE Fonden, skal du dog være opmærksom på, at vi ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

FDE Fondens behandling af personoplysninger i øvrigt

Opbevaring af personoplysninger
FDE Fonden opbevarer de oplysninger om ansøgere, som er nødvendige for at behandle ansøgningerne. Det kan f.eks. være kontaktoplysninger som navn, adresse CPR-nummer og e-mailadresse. De afgivne oplysninger registreres i FDE Fonden alene med henblik på administration af ansøgningen.

Videregivelse af personoplysninger
Som udgangspunkt giver vi ikke dine personoplysninger videre, da vi har tavshedspligt og behandler dine oplysninger fortroligt. Vi kan dog efter lovgivningen have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, eksempelvis i medfør af skattekontrolloven.

Indsigt i FDE Fondens behandling af oplysninger
De dataansvarlige for bearbejdning af dine personoplysninger er FDE Fonden.

Du kan - i overensstemmelse med personoplysningslovens regler – til enhver tid indhente nærmere information om de aktuelle registreringer af personoplysninger om dig samt få rettet eventuelle fejlregistreringer.

Henvendelse kan rettes til:

FDE Fonden
Lyren 1
6330 Padborg
fdefonden@fdefonden.dk

Klage over FDE Fondens behandling af oplysninger
Hvis du er utilfreds med FDE Fondens behandling af oplysninger om dig mv., kan du klage til

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18