FDE Fondens formål

 • At yde økonomisk støtte, igangsætte og deltage i projekter, aktiviteter og initiativer, der har relation til og/eller er til gavn for transport- og logistikbranchen, inden for følgende hovedområder:
  • Forskning og innovation
  • Videnspredning og uddannelse
  • Færdselssikkerhed
  • Erhvervets image
  • Erhvervets historie
 • At anvende midler til uddeling til rent sociale formål relateret til transport- og logistikbranchen.

     Læs mere under søg støtte.

     Fonden lægger generelt ved vurdering af ansøgninger vægt på:

 • At donationer kommer flest mulige til gode (bortset fra det sociale område)
 • At støtte pilotprojekter
 • At der ikke gives støtte til egentlig drift og konkrete aktiviteter i kommerciel virksomhed
 • At de vedrører godstransportbranchen.

     Årsberetning 2017.

     Se pressemeddelelse - Nye donationer fra FDE Fonden

FDE Fondens talentpris 2018

     Pressemeddelelse - Uddeling af årets talentpris

Ny ansøgningsrunde