FDE Fondens formål

 • At yde økonomisk støtte, igangsætte og deltage i projekter, aktiviteter og initiativer, der har relation til og/eller er til gavn for godstransport- og logistikbranchen, inden for følgende hovedområder:
  • Forskning og innovation
  • Videnspredning og uddannelse
  • Færdselssikkerhed
  • Erhvervets image og historie
  • Fyrtårns-/signaturprojekter
 • At anvende midler til uddeling til rent sociale formål relateret til godstransport- og logistikbranchen.

    Læs mere om støtteområderne her.

Fonden modtager flere ansøgninger, end det er muligt at støtte. Fonden lægger generelt ved vurdering af ansøgninger vægt på:

 • At de vedrører godstransportbranchen
 • At donationer kommer flest mulige til gode (bortset fra det sociale område - kun én ansøgning pr. person)
 • At der principielt ikke gives støtte til egentlig drift og konkrete aktiviteter i kommerciel virksomhed
 • At der alene kan søges rejselegater til studerende af uddannelsesinstitutioner, organisationer mv. til viderefordeling til et givent antal studerende
 • At støtte pilotprojekter
 • At projektet ikke er afsluttet inden 2 måneder efter ansøgningsfristens afslutning.

Årsberetning 2023.

Se pressemeddelelse - uddelingsrunde foråret 2024

FDE Fondens Initiativpris 2024

Pressemeddelelse - Hvem skal have FDE Fondens initiativpris 2024?

ansøgningsrunder

Der er to årlige ansøgningsrunder. Runde et d. 1.-31. marts og runde to d 1.-30. september. Læs mere under Søg støtte - Betingelser