FDE Fondens initiativpris

FDE Fondens Initiativpris uddeles én gang årligt i forbindelse med ITD’s generalforsamling.

Prisen kan gives til virksomheder, organisationer, uddannelses - og forskningsinstitutioner eller enkeltpersoner, der har taget / vist ét særligt initiativ, der kan være med til at understøtte og videreudvikle dansk godstransport og logistik og styrke erhvervets konkurrenceevne.

FDE Fondens Initiativpris består af et legat på kr. 50.000, et diplom og en statuette.

Indstillinger til FDE Fondens initiativpris kan indsendes i februar.

Fonden kan også selv udpege årets prismodtager.