FDE Fondens bestyrelse

FDE Fonden administreres af ITD

Formand Administrator
Jens Iwer Petersen, Sønderborg Jo Madsen, ITD Arbejdsmarked
   
Øvrige bestyrelse Fondssekretær
Sven Buhrkall, Fanø Mette Jacobsen, ITD Arbejdsmarked
Anders Hjulmand, Aalborg  
Steen Bundgaard, Ålsgårde  
Gert Jakobsen, Hornslet  
John V. Thomsen, Vejle  
Peter Provstgaard, Kollund  
   
Revisor  
EY