Søg støtte

FDE Fonden giver støtte til følgende hovedområder:

1. Forskning og innovation
Økonomisk støtte til forskning og innovationsprojekter, der kan understøtte og videreudvikle dansk godstransport og logistik.

2. Videnspredning og uddannelse
Økonomisk støtte til studierejser og studieophold samt praktik- og uddannelsesophold, der tilfører ansøgeren/ansøgerne ny viden og inspiration på godstransport- og logistikområdet.

3. Færdselssikkerhed
Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der øger færdselssikkerheden mellem lastbiler og øvrige trafikanter.

4. Erhvervets image 

Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der fremmer godstransport- og logistikbranchens omdømme.

5. Erhvervets historie
Økonomisk støtte til projekter/bogudgivelser, der fastholder dansk landevejstransports historie. Økonomisk bistand til forskellige former for seniorarrangementer for forhenværende indehavere/ledere af vognmands-/transportvirksomheder.

6. Socialt
Økonomisk støtte til vognmænd, chauffører og administrative medarbejdere og deres familier samt medarbejdere tilknyttet godstransportbranchen, der på grund af færdselsuheld, alvorlig sygdom el. lignende er kommet i en trængt og ulykkelig situation.