Søg støtte

FDE Fonden giver støtte til følgende hovedområder:

1. Forskning og innovation
Økonomisk støtte til forskning og innovationsprojekter, der kan understøtte og videreudvikle dansk godstransport og logistik, som f.eks. inden for områder som: ”Klima og miljø”, ”Digitalisering og automatisering” og ”Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft”.

2. Videnspredning og uddannelse
Økonomisk støtte til uddannelsesinstitutioner direkte rettet mod godstransport- og logistikområdet i forhold til løbende udvikling af uddannelsernes indhold og udvikling af nye uddannelser.
Økonomisk støtte til studierejser og studieophold samt praktik- og uddannelsesophold tildelt gennem uddannelsesinstitutioner, organisationer mv,, der tilfører ansøgeren/ansøgerne ny viden og inspiration direkte rettet mod godstransport- og logistikområdet. Støtten kan ikke søges af privatpersoner men alene af uddannelsesinstitutioner, organisationer mv. til videre fordeling til et givent antal studerende. 

3. Færdselssikkerhed
Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der øger færdselssikkerheden mellem lastbiler og øvrige trafikanter.

4. Erhvervets image og historie

Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der fremmer godstransport- og logistikbranchens omdømme og synlighed. Økonomisk støtte til projekter, der fastholder dansk landevejstransports historie, ex. i form af bogudgivelser, der tilføjer nye kapitler til branchens historie. Økonomisk bistand til forskellige former for seniorarrangementer for forhenværende indehavere/ledere af vognmands-/transportvirksomheder.

5. Fyrtårns-/signaturprojekter
Fonden kan på eget initiativ igangsætte og støtte innovative projekter og initiativer til gavn for godstransport- og logistikbranchen, der ligger inden for fondens støtteområder. Fonden kan også i særlige tilfælde støtte projekter i konkrete virksomheder forudsat at resultater og viden fra projektet bliver gjort tilgængelig for hele godstransport- og logistikbranchen. 

6. Socialt
Økonomisk støtte til vognmænd, chauffører og administrative medarbejdere og deres familier samt medarbejdere tilknyttet godstransportbranchen, der på grund af færdselsuheld, alvorlig sygdom el. lignende er kommet i en trængt og ulykkelig situation.