God fondsledelse

 

FDE Fonden er en almennyttig fond og er derfor ikke – som det er tilfældet med erhvervsdrivende fonde – underlagt Fondsledelsens anbefalinger for god fondsledelse og deraf følgende pligt til offentliggørelse af efterlevelsen heraf.

Alligevel har FDE Fonden valgt at forholde sig til anbefalingerne og offentliggøre sin efterlevelse heraf.

Fondens efterlevelse af god fondsledelse kan ses her