FDE Fondens formål

 • At yde økonomisk støtte, igangsætte og deltage i projekter, aktiviteter og initiativer, der har relation til og/eller er til gavn for godstransport- og logistikbranchen, inden for følgende hovedområder:
  • Forskning og innovation
  • Videnspredning og uddannelse
  • Færdselssikkerhed
  • Erhvervets image
  • Erhvervets historie
 • At anvende midler til uddeling til rent sociale formål relateret til godstransport- og logistikbranchen.

    Læs mere om støtteområderne her.

    Fonden modtager flere ansøgninger, end det er muligt at støtte. Fonden lægger generelt ved     vurdering af ansøgninger vægt på:

 • At de vedrører godstransportbranchen
 • At donationer kommer flest mulige til gode (bortset fra det sociale område)
 • At der ikke gives støtte til egentlig drift og konkrete aktiviteter i kommerciel virksomhed
 • At der alene kan søges rejselegater til studerende på længerevarende uddannelser, der relaterer sig til godstransport- og logistikbranchen
 • At støtte pilotprojekter
 • At projektet ikke er afsluttet inden 2 måneder efter ansøgningsfristens afslutning.

    Årsberetning 2018.

    Se pressemeddelelse - Ny ansøgningsrunde

FDE Fondens talentpris 2019

    Pressemeddelelse - Transportplanlægger fik FDE Fondens talentpris

Ny ansøgningsrunde

    Næste ansøgningsrunde er 1.-30. september 2019. Læs mere under Søg støtte - Betingelser