Ansøgningsrunde 2. halvår 2022

Fristen for indsendelse af ansøgninger er ekstraordinært forlænget til den 10. oktober 2022. 

Denne gang har FDE Fonden særligt fokus på nogle signaturprojekter, hvor der kan søges støtte til større projekter på følgende områder:

 • Snebroer
  Støtte til opførelse af offentligt tilgængelige snebroer på transportknudepunkter eller på relevante uddannelsesinstitutioner

 • Chaufførmangel
  Større projekter eller initiativer, der kan fremme udbudet af chauffører.

 • ESG (Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse))
  Større projekter og initiativer, der kan fremme udbredelsen af ESG-tiltag i transportbranchen.

  Herudover kan der også ansøges og gives støtte til vores sædvanlige hovedområder.

FDE Fondens formål

 • At yde økonomisk støtte, igangsætte og deltage i projekter, aktiviteter og initiativer, der har relation til og/eller er til gavn for godstransport- og logistikbranchen, inden for følgende hovedområder:
  • Forskning og innovation
  • Videnspredning og uddannelse
  • Færdselssikkerhed
  • Erhvervets image og historie
  • Fyrtårns-/signaturprojekter
 • At anvende midler til uddeling til rent sociale formål relateret til godstransport- og logistikbranchen.

    Læs mere om støtteområderne her.

Fonden modtager flere ansøgninger, end det er muligt at støtte. Fonden lægger generelt ved vurdering af ansøgninger vægt på:

 • At de vedrører godstransportbranchen
 • At donationer kommer flest mulige til gode (bortset fra det sociale område - kun én ansøgning pr. person)
 • At der principielt ikke gives støtte til egentlig drift og konkrete aktiviteter i kommerciel virksomhed
 • At der alene kan søges rejselegater til studerende af uddannelsesinstitutioner, organisationer mv. til viderefordeling til et givent antal studerende
 • At støtte pilotprojekter
 • At projektet ikke er afsluttet inden 2 måneder efter ansøgningsfristens afslutning.

Årsberetning 2021.

Se pressemeddelelse - Ny ansøgningsrunde i FDE Fonden

FDE Fondens Initiativpris 2022

Pressemeddelelse - Fornem initiativpris til hele transportbranchen

Ny ansøgningsrunde

Næste ansøgningsrunde er 1.-30. september 2022. (EKSTRAORDINÆRT forlænget til den 10. oktober 2022. Læs mere under Søg støtte - Betingelser