FDE Fondens talentpris 2018

Kandidater til FDE Fondens talentpris vil være enten en transportvirksomhed, der har gjort en særlig indsats for at tiltrække, fastholde eller udvikle talenter, eller en medarbejder der i sit daglige virke har vist stort engagement og potentiale. Med prisen følger et legat på kr. 50.000, der kan anvendes til ophold i anden virksomhed og/eller uddannelse/videreuddannelse - Begge dele gerne i udlandet.

Ansøgningsfristen til FDE Fondens talentpris 2018 er den 28. februar 2018.

Hvordan søges?

Send en mail til fdefonden@fdefonden.dk senest den 28. februar 2018 med følgende oplysninger:
  • Hvem indstiller til prisen
  • Hvilken person/indsats indstilles til prisen
  • Begrundelse for indstillingen
  • Hvad kan det tænkes at den medfølgende donation vil kunne bruges til