FDE Fondens Initiativpris

 

FDE Fondens Initiativpris uddeles én gang årligt i forbindelse med ITD’s generalforsamling.

Prisen kan gives til virksomheder, organisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner eller enkeltpersoner, der har taget/vist ét særligt initiativ, der kan være med til at understøtte og videreudvikle dansk godstransport og logistik og styrke erhvervets konkurrenceevne.

Forslag til prismodtagere kan indsendes til FDE Fonden i perioden 1.-28. februar. Fonden kan også selv udpege årets prismodtager.

FDE Fondens Initiativpris består af et legat på kr. 50.000, et diplom og en statuette.