Betingelser

Fonden kan kun søges via det elektroniske ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet er åbent fra den 1. marts til den 31. marts og fra den 1. september til den 30. september. Efterfølgende korrespondance foregår ligeledes elektronisk.



Ansøgningsfrister:
  • 31. marts (med uddeling i første halvdel af juni måned)
  • 30. september (med uddeling i første halvdel af december måned)

Klik her for at udskrive en PDF-fil med ansøgningsskemaet til brug for forberedelsesarbejdet med at skrive en ansøgning.

 

Fonden modtager flere ansøgninger, end det er muligt at støtte. Fonden lægger generelt ved     vurdering af ansøgninger vægt på:

  • At de vedrører godstransportbranchen
  • At donationer kommer flest mulige til gode (bortset fra det sociale område - kun én ansøgning pr. person)
  • At der principielt ikke gives støtte til egentlig drift og konkrete aktiviteter i kommerciel virksomhed
  • At der alene kan søges rejselegater til studerende af uddannelsesinstitutioner, organisationer mv. til viderefordeling til et givent antal studerende
  • At støtte pilotprojekter
  • At projektet ikke er afsluttet inden 2 måneder efter ansøgningsfristens afslutning.