Pilotprojekter

Blandt de projekter, der tildeles midler fra fonden, kan fonden vælge at udpege nogle til at være såkaldte pilotprojekter. Det er typisk projekter, som fonden ser indeholde muligheden for at kunne danne forbillede for gennemførelse af lignende projekter andre steder i godstransport- og logistikbranchen og med bred appel og effekt.

Igangværende pilotprojekter, der har opnået støtte fra fonden:

  • Snebro hos Transport og Logistik skole (ZBC)


 Afsluttede pilotprojekter, der har opnået støtte fra fonden: