Fondens historie

FDE Fonden blev etableret 1. november 2009.

Fonden blev stiftet af ITD, Brancheorgsnisationen for den danske vejgodstranport, på organisationens generalforsamling i foråret 2009 med en grundkapital på 30 mio. kr. På ITD's generalforsamling i foråret 2010 vedtog et stort flertal af ITD's medlemmer at supplere FDE Fondens stamkapital med yderligere 20 mio. kr. På ITD's generalforsamling i marts 2011 vedtog ITD's medlemmer at supplere fondens stamkapital med yderligere 5 mio. kr. Efterfølgende blev der på ITD's generalforsamlinger i foråret 2012 og 2013 af ITD's medlemmer vedtaget at supplere FDE Fondens stamkapital med henholdsvis 5 mio. og 2 mio. kr.

- Se pressemeddelelse i forbindelse med FDE Fondens etablering.