FDE Fondens talentpris

Velkommen til FDE Fondens indstillingsskema til årets talentpris.


Betingelser

  • Det skal i forbindelse med indstillingen til talentprisen konkret angives, hvordan prisen tænkes anvendt
  • Det tildelte beløb skal være anvendt ved udgangen af det efterfølgende kalenderår
  • Pengene udbetales, når aktiviteten har fundet sted
  • Beløbet udbetales til virksomheden


Indstillinger til FDE Fondens talentpris kan indsendes i februar.